To the Top

Hushållsindikatorer, månad.
Variabel översikt
Indikator
Obligatoriskt *
Grupp
Obligatoriskt *
Period
Obligatoriskt *

Indikator

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 3

Grupp

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alla , Män , Kvinnor ,

Valda 0 Totalt 11

Period

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1996M01 , 1996M02 , 1996M03 ,

Valda 1 Totalt 312

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 2 500 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 2 500 000

Fotnoter

Alla Indikatorer i denna tabell är standardiserade med medelvärde 100 och standardavvikelse 10.
Indikator
Konfidensindikator hushåll
Hushållens konfidensindikator beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de fyra frågorna om den egna och svenska ekonomin, i nuläget respektive tolv månader framåt, samt frågan om det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu.
Makroindex hushåll
Makroindex beräknas som genomsnittet av nettotalen för frågorna om den svenska ekonomin i nuläget respektive tolv månader framåt och frågan om arbetslöshetens utveckling de närmaste tolv månaderna.
Mikroindex hushåll
Mikroindex beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de två frågorna om den egna ekonomin i nuläget respektive tolv månader framåt samt frågorna om huruvida det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu och om man planerar att öka inköpen av sådana varor de näraste tolv månaderna.