Hushållen kvartalsfrågor
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Fråga Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Serie Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

Grupp Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

Period Markera minst ett värde

Totalt 99 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000

Fotnoter

Fråga
Köp av bil inom 12 månader
Fram till och med 2017 ställdes frågan månatligen. Den månatliga serien finns i månadstabellen.
Köp av bostad inom 12 månader
Fram till och med 2017 ställdes frågan månatligen. Den månatliga serien finns i månadstabellen.
Renovering av bostaden inom 12 månader
Fram till och med 2017 ställdes frågan månatligen. Den månatliga serien finns i månadstabellen.
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket troligt
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska troligt
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Inte särskilt troligt
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Inte alls troligt
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Ja, absolut
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Ja, troligen
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Nej, troligen inte
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Nej, absolut inte
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket troligt
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska troligt
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Inte särskilt troligt
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Inte alls troligt
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
na
Kontakt
Supportnummer: 08-453 59 09
Senast uppdaterad
2020-07-29
Källa
Konjunkturinstitutet
Matris
barhuskvartal