Hushållen (kvartalsserier 1973Q4-1992Q4, uppdateras ej)
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Fråga Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

Period Markera minst ett värde

Totalt 77 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000

Fotnoter

Fråga
Konfidensindikatorn Hushåll
Beräknas som medelvärdet av de båda frågorna om egen ekonomi samt frågan om Sveriges ekonomi om 12 månader

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
na
Matris
barhusgammal