Hushållen
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Fråga Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

Serie Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

Grupp Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

Period Markera minst ett värde

Totalt 331 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000

Fotnoter

Fråga
Köp av bil inom 12 månader
F.o.m. 2018 ställs frågan endast i januari, april, juli och oktober. Se hushållen kvartalsfrågor för resultat 2018 och framåt.
Köp av bostad inom 12 månader
F.o.m. 2018 ställs frågan endast i januari, april, juli och oktober. Se hushållen kvartalsfrågor för resultat 2018 och framåt.
Renovering av bostaden inom 12 månader
F.o.m. 2018 ställs frågan endast i januari, april, juli och oktober. Se hushållen kvartalsfrågor för resultat 2018 och framåt.
Fråga: Egen ekonomi nu , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket bättre
Fråga: Egen ekonomi nu , Serie: Svarsalternativ 2
Något bättre
Fråga: Egen ekonomi nu , Serie: Svarsalternativ 3
Ungefär lika
Fråga: Egen ekonomi nu , Serie: Svarsalternativ 4
Något sämre
Fråga: Egen ekonomi nu , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket sämre
Fråga: Egen ekonomi nu , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Egen ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket bättre
Fråga: Egen ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Något bättre
Fråga: Egen ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 3
Ungefär lika
Fråga: Egen ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Något sämre
Fråga: Egen ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket sämre
Fråga: Egen ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Ekonomin i Sverige nu , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket bättre
Fråga: Ekonomin i Sverige nu , Serie: Svarsalternativ 2
Något bättre
Fråga: Ekonomin i Sverige nu , Serie: Svarsalternativ 3
Ungefär lika
Fråga: Ekonomin i Sverige nu , Serie: Svarsalternativ 4
Något sämre
Fråga: Ekonomin i Sverige nu , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket sämre
Fråga: Ekonomin i Sverige nu , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket bättre
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Något bättre
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 3
Ungefär lika
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Något sämre
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket sämre
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket högre
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska mycket högre
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 3
Något högre
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 4
Ungefär desamma
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 5
Lägre
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 1
Stiga snabbare
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 2
Stiga i samma takt
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 3
Stiga långsammare
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 4
Vara i stort sett oförändrade
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 5
Sjunka något
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 1
Öka mycket
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 2
Öka något
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 3
Vara ungefär som nu
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 4
Minska något
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 5
Minska mycket
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 1
Ja, det är rätt tidpunkt
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 2
Används ej i denna fråga
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 3
Varken rätt eller fel tidpunkt
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 4
Används ej i denna fråga
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 5
Nej, det är fel tidpunkt, inköpet bör ske senare
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket mer
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 2
Något mer
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 3
Ungefär lika mycket
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 4
Något mindre
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket mindre
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket fördelaktigt
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska fördelaktigt
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 3
Varken fördelaktigt eller ofördelaktigt
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 4
Ganska ofördelaktigt
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket ofördelaktigt
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Hushållets sparande 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket troligt
Fråga: Hushållets sparande 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska troligt
Fråga: Hushållets sparande 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 4
Inte särskilt troligt
Fråga: Hushållets sparande 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 5
Inte alls troligt
Fråga: Hushållets sparande 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 1
Vi sparar mycket
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 2
Vi sparar något
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 3
Vi går ungefär jämnt upp
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 4
Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i begränsad utsträckning
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 5
Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i stor utsträckning
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket troligt
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska troligt
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Inte särskilt troligt
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Inte alls troligt
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Ja, absolut
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Ja, troligen
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Nej, troligen inte
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Nej, absolut inte
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket troligt
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska troligt
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Inte särskilt troligt
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Inte alls troligt
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 1
Ökat mycket
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 2
Ökat någor
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 3
Är ungefär som nu
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 4
Minskat något
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 5
Minskat mycket
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
na
Kontakt
Supportnummer: 08-453 59 09
Senast uppdaterad
2020-07-29
Källa
Konjunkturinstitutet
Matris
barhusalder