To the Top

Hushållen
Variabel översikt
Fråga
Obligatoriskt *
Serie
Obligatoriskt *
Grupp
Obligatoriskt *
Period
Obligatoriskt *

Fråga

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Egen ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Egen ekonomi om 12 månader , Svensk ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan ,

Valda 0 Totalt 17

Serie

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 10

Grupp

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alla , Män , Kvinnor ,

Valda 0 Totalt 11

Period

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1996M01 , 1996M02 , 1996M03 ,

Valda 1 Totalt 325

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 2 500 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 2 500 000

Fotnoter

Fråga
Köp av bil inom 12 månader
F.o.m. 2018 ställs frågan endast i januari, april, juli och oktober. Se hushållen kvartalsfrågor för resultat 2018 och framåt.
Köp av bostad inom 12 månader
F.o.m. 2018 ställs frågan endast i januari, april, juli och oktober. Se hushållen kvartalsfrågor för resultat 2018 och framåt.
Renovering av bostaden inom 12 månader
F.o.m. 2018 ställs frågan endast i januari, april, juli och oktober. Se hushållen kvartalsfrågor för resultat 2018 och framåt.
Grupp
18-24 år
Fram till och med april 2021 genomfördes undersökningen månadsvis med individer 16-84 år
Fråga: Egen ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket bättre
Fråga: Egen ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 2
Något bättre
Fråga: Egen ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 3
Ungefär lika
Fråga: Egen ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 4
Något sämre
Fråga: Egen ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket sämre
Fråga: Egen ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Egen ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket bättre
Fråga: Egen ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Något bättre
Fråga: Egen ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 3
Ungefär lika
Fråga: Egen ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Något sämre
Fråga: Egen ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket sämre
Fråga: Egen ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Svensk ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket bättre
Fråga: Svensk ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 2
Något bättre
Fråga: Svensk ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 3
Ungefär lika
Fråga: Svensk ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 4
Något sämre
Fråga: Svensk ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket sämre
Fråga: Svensk ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket bättre
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Något bättre
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 3
Ungefär lika
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Något sämre
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket sämre
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket högre
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska mycket högre
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 3
Något högre
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 4
Ungefär desamma
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 5
Lägre
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 1
Stiga snabbare
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 2
Stiga i samma takt
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 3
Stiga långsammare
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 4
Vara i stort sett oförändrade
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 5
Sjunka något
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 1
Öka mycket
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 2
Öka något
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 3
Vara ungefär som nu
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 4
Minska något
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 5
Minska mycket
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 1
Ja, det är rätt tidpunkt
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 2
Används ej i denna fråga
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 3
Varken rätt eller fel tidpunkt
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 4
Används ej i denna fråga
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 5
Nej, det är fel tidpunkt, inköpet bör ske senare
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket mer
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 2
Något mer
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 3
Ungefär lika mycket
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 4
Något mindre
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket mindre
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket fördelaktigt
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska fördelaktigt
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 3
Varken fördelaktigt eller ofördelaktigt
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 4
Ganska ofördelaktigt
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket ofördelaktigt
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Hushållets sparande 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket troligt
Fråga: Hushållets sparande 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska troligt
Fråga: Hushållets sparande 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 4
Inte särskilt troligt
Fråga: Hushållets sparande 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 5
Inte alls troligt
Fråga: Hushållets sparande 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 1
Vi sparar mycket
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 2
Vi sparar något
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 3
Vi går ungefär jämnt upp
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 4
Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i begränsad utsträckning
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 5
Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i stor utsträckning
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket troligt
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska troligt
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Inte särskilt troligt
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Inte alls troligt
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Ja, absolut
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Ja, troligen
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Nej, troligen inte
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Nej, absolut inte
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket troligt
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska troligt
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Inte särskilt troligt
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Inte alls troligt
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 1
Ökat mycket
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 2
Ökat någor
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 3
Är ungefär som nu
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 4
Minskat något
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 5
Minskat mycket
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Egen ekonomisk situation (lätt - svår att förutsäga) , Serie: Svarsalternativ 1
Lätt att förutsäga
Fråga: Egen ekonomisk situation (lätt - svår att förutsäga) , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska lätt att förutsäga
Fråga: Egen ekonomisk situation (lätt - svår att förutsäga) , Serie: Svarsalternativ 3
Används ej i denna fråga
Fråga: Egen ekonomisk situation (lätt - svår att förutsäga) , Serie: Svarsalternativ 4
Ganska svår att förutsäga
Fråga: Egen ekonomisk situation (lätt - svår att förutsäga) , Serie: Svarsalternativ 5
Svår att förutsäga
Fråga: Egen ekonomisk situation (lätt - svår att förutsäga) , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte