To the Top

Hushållen
Variabel översikt
Fråga
Obligatoriskt *
Serie
Obligatoriskt *
Grupp
Obligatoriskt *
Period
Obligatoriskt *

Fråga

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Hushållets ekonomi om 12 månader , Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan ,

Valda 0 Totalt 17

Serie

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 10

Grupp

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alla , Kön: Män , Kön: Kvinnor ,

Valda 0 Totalt 21

Period

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1996M01 , 1996M02 , 1996M03 ,

Valda 1 Totalt 335

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 2 500 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 2 500 000

Fotnoter

Fråga
Köp av bil inom 12 månader
F.o.m. 2018 ställs frågan endast i januari, april, juli och oktober. Se hushållen kvartalsfrågor för resultat 2018 och framåt.
Köp av bostad inom 12 månader
F.o.m. 2018 ställs frågan endast i januari, april, juli och oktober. Se hushållen kvartalsfrågor för resultat 2018 och framåt.
Renovering av bostaden inom 12 månader
F.o.m. 2018 ställs frågan endast i januari, april, juli och oktober. Se hushållen kvartalsfrågor för resultat 2018 och framåt.
Fråga
Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan
Hur är ditt hushålls ekonomiska situation för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den…
Hushållets ekonomi om 12 månader
Hur tror du att ditt hushålls ekonomiska situation är om 12 månader? Är den...
Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan
Hur tycker du att den ekonomiska situationen är i Sverige för närvarande jämfört med för 12 månader sedan? Är den...
Ekonomin i Sverige om 12 månader
Hur tror du att den ekonomiska situationen är i Sverige om 12 månader? Är den...
Prisnivå nu
Hur tycker du att priserna i allmänhet (dvs de svenska konsumentpriserna) har utvecklats de senaste 12 månaderna? De har...
Prisökningstakt 12 månader framåt
Hur tycker du att priserna i allmänhet (dvs de svenska konsumentpriserna) har utvecklats de senaste 12 månaderna? De har...
Arbetslösheten 12 månader framåt
Hur tror du att arbetslösheten kommer att utvecklas inom de närmaste 12 månaderna? Kommer den att...?
Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt)
Tycker du att det i dagsläget är fördelaktigt för folk i allmänhet att göra stora inköp, som exempelvis möbler, vitvaror, elektronik osv?
Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre)
Hur mycket pengar tror du att ditt hushåll kommer att använda till inköp av sådana kapitalvaror under de närmaste 12 månaderna jämfört med de senaste 12 månaderna? Blir det...?
Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt)
Mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget, hur tycker du att det är att spara för närvarande? Är det...?
Hushållets sparande 12 månader framåt
Hur troligt är det att ditt hushåll kommer att kunna spara något under de närmaste 12 månaderna? Är det...?
Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig)
Vilket av följande påståenden beskriver bäst ditt hushålls nuvarande ekonomiska situation?
Köp av bil inom 12 månader
Hur troligt är det att ditt hushåll köper eller byter bil inom de närmaste 12 månaderna? Är det...?
Köp av bostad inom 12 månader
Kommer ditt hushåll att bygga eller köpa ett hus eller en lägenhet inom de närmaste 12 månaderna? Det kan vara avsett som permanent bostad eller fritidshus. Det kan också vara avsett för uthyrning.
Renovering av bostaden inom 12 månader
Hur troligt är det att ditt hushåll kommer att använda någon större summa pengar för förbättringar av bostaden/fritidshuset under de närmaste 12 månaderna? Är det...?
Egen arbetslöshetsrisk nu
Har risken för att du själv ska bli arbetslös under de senaste 12 månaderna...?
Hushållets ekonomiska situation (lätt - svår att förutsäga)
Ditt hushålls framtida ekonomiska situation är för närvarande:
Grupp
Ålder: 18-24 år
Fram till och med april 2021 genomfördes undersökningen månadsvis med individer 16-84 år
Bostadstyp: Hyresrätt
Här ingår hyreslägenheter samt hyrd villa/radhus/kedjehus/jordbruksfastighet (även inneboende)
Bostadstyp: Bostadsrätt
Här ingår lägenheter av typen bostadsrätt/äganderätt/insatslägenhet
Bostadstyp: Småhus
Här ingår småhus av typen villa/radhus/kedjehus/jordbruksfastighet (även bostadsrätt)
Hushållsinkomst: 1:a kvartil
Hushåll som ligger i inkomstkvartil 1 är de hushåll med lägst inkomst och hushåll i inkomstkvartil 4 är de med högst inkomst.
Hushållsinkomst: 2:a kvartil
Hushåll som ligger i inkomstkvartil 1 är de hushåll med lägst inkomst och hushåll i inkomstkvartil 4 är de med högst inkomst.
Hushållsinkomst: 3:e kvartil
Hushåll som ligger i inkomstkvartil 1 är de hushåll med lägst inkomst och hushåll i inkomstkvartil 4 är de med högst inkomst.
Hushållsinkomst: 4:e kvartil
Hushåll som ligger i inkomstkvartil 1 är de hushåll med lägst inkomst och hushåll i inkomstkvartil 4 är de med högst inkomst.
Fråga: Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket bättre
Fråga: Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 2
Något bättre
Fråga: Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 3
Ungefär lika
Fråga: Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 4
Något sämre
Fråga: Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket sämre
Fråga: Hushållets ekonomi nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Hushållets ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket bättre
Fråga: Hushållets ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Något bättre
Fråga: Hushållets ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 3
Ungefär lika
Fråga: Hushållets ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Något sämre
Fråga: Hushållets ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket sämre
Fråga: Hushållets ekonomi om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket bättre
Fråga: Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 2
Något bättre
Fråga: Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 3
Ungefär lika
Fråga: Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 4
Något sämre
Fråga: Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket sämre
Fråga: Ekonomin i Sverige nu jämfört med 12 månader sedan , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket bättre
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Något bättre
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 3
Ungefär lika
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Något sämre
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket sämre
Fråga: Ekonomin i Sverige om 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket högre
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska mycket högre
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 3
Något högre
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 4
Ungefär desamma
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 5
Lägre
Fråga: Prisnivå nu , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 1
Stiga snabbare
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 2
Stiga i samma takt
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 3
Stiga långsammare
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 4
Vara i stort sett oförändrade
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 5
Sjunka något
Fråga: Prisökningstakt 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 1
Öka mycket
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 2
Öka något
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 3
Vara ungefär som nu
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 4
Minska något
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 5
Minska mycket
Fråga: Arbetslösheten 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 1
Ja, det är rätt tidpunkt
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 2
Används ej i denna fråga
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 3
Varken rätt eller fel tidpunkt
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 4
Används ej i denna fråga
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 5
Nej, det är fel tidpunkt, inköpet bör ske senare
Fråga: Köp av kapitalvaror nu (rätt - fel tidpunkt) , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket mer
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 2
Något mer
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 3
Ungefär lika mycket
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 4
Något mindre
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket mindre
Fråga: Köp av kapitalvaror 12 månader framåt (mer - mindre) , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket fördelaktigt
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska fördelaktigt
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 3
Varken fördelaktigt eller ofördelaktigt
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 4
Ganska ofördelaktigt
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 5
Mycket ofördelaktigt
Fråga: Att spara nu är (fördelaktigt - ofördelaktigt) , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Hushållets sparande 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket troligt
Fråga: Hushållets sparande 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska troligt
Fråga: Hushållets sparande 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 4
Inte särskilt troligt
Fråga: Hushållets sparande 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 5
Inte alls troligt
Fråga: Hushållets sparande 12 månader framåt , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 1
Vi sparar mycket
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 2
Vi sparar något
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 3
Vi går ungefär jämnt upp
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 4
Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i begränsad utsträckning
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 5
Vi skuldsätter oss och/eller utnyttjar sparade medel i stor utsträckning
Fråga: Hushållets nuvarande ekonomiska situation (sparar - skuldsätter sig) , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket troligt
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska troligt
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Inte särskilt troligt
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Inte alls troligt
Fråga: Köp av bil inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Ja, absolut
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Ja, troligen
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Nej, troligen inte
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Nej, absolut inte
Fråga: Köp av bostad inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 1
Mycket troligt
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska troligt
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 4
Inte särskilt troligt
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 5
Inte alls troligt
Fråga: Renovering av bostaden inom 12 månader , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 1
Ökat mycket
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 2
Ökat någor
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 3
Är ungefär som nu
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 4
Minskat något
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 5
Minskat mycket
Fråga: Egen arbetslöshetsrisk nu , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte
Fråga: Hushållets ekonomiska situation (lätt - svår att förutsäga) , Serie: Svarsalternativ 1
Lätt att förutsäga
Fråga: Hushållets ekonomiska situation (lätt - svår att förutsäga) , Serie: Svarsalternativ 2
Ganska lätt att förutsäga
Fråga: Hushållets ekonomiska situation (lätt - svår att förutsäga) , Serie: Svarsalternativ 3
Används ej i denna fråga
Fråga: Hushållets ekonomiska situation (lätt - svår att förutsäga) , Serie: Svarsalternativ 4
Ganska svår att förutsäga
Fråga: Hushållets ekonomiska situation (lätt - svår att förutsäga) , Serie: Svarsalternativ 5
Svår att förutsäga
Fråga: Hushållets ekonomiska situation (lätt - svår att förutsäga) , Serie: Svarsalternativ 6
Vet inte