Hushållsindikatorer, månad.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Indikator Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Grupp Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

Period Markera minst ett värde

Totalt 333 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000

Fotnoter

Alla Indikatorer i denna tabell är standardiserade med medelvärde 100 och standardavvikelse 10.
Indikator
Konfidensindikator hushåll
Hushållens konfidensindikator beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de fyra frågorna om den egna och svenska ekonomin, i nuläget respektive tolv månader framåt, samt frågan om det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu.
Makroindex hushåll
Makroindex beräknas som genomsnittet av nettotalen för frågorna om den svenska ekonomin i nuläget respektive tolv månader framåt och frågan om arbetslöshetens utveckling de närmaste tolv månaderna.
Mikroindex hushåll
Mikroindex beräknas som ett genomsnitt av nettotalen för de två frågorna om den egna ekonomin i nuläget respektive tolv månader framåt samt frågorna om huruvida det är förmånligt att köpa kapitalvaror nu och om man planerar att öka inköpen av sådana varor de näraste tolv månaderna.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
na
Kontakt
Supportnummer: 08-453 59 09
Senast uppdaterad
2020-09-29
Källa
Konjunkturinstitutet
Matris
husindikator