Hushållen, räntor och inflation
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Fråga Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

Serie Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Grupp Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök

Period Markera minst ett värde

Totalt 216 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 250 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 250 000

Fotnoter

Fråga
Prisförväntan, bostäder i allmänhet
Denna fråga ställdes sista gången i oktober 2017
Prisförväntan egen bostad
Denna fråga ställdes sista gången i oktober 2017
Fråga
Genomsnittlig listränta
Genomsnittlig listränta beräknas som ett medelvärde av 3 månaders listräntor för fem av de största bankerna.
Fråga: Uppfattad inflation nu, gammal metod , Serie: Medelvärde, Alla svar , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,1 procentenheter.
Fråga: Uppfattad inflation nu, gammal metod , Serie: Medelvärde, Exklusive extremvärlden , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,4 procentenheter.
Fråga: Förväntad inflation om 12 månader, gammal metod , Serie: Medelvärde, Alla svar , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,1 procentenheter.
Fråga: Förväntad inflation om 12 månader, gammal metod , Serie: Medelvärde, Exklusive extremvärlden , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,2 procentenheter.
Fråga: Uppfattad inflation nu , Serie: Medelvärde, Alla svar , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,1 procentenheter.
Fråga: Uppfattad inflation nu , Serie: Median , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,5 procentenheter.
Fråga: Uppfattad inflation nu , Serie: Medelvärde, Exklusive extremvärlden , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,1 procentenheter.
Fråga: Förväntad inflation om 12 månader , Serie: Medelvärde, Alla svar , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,1 procentenheter.
Fråga: Förväntad inflation om 12 månader , Serie: Median , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,5 procentenheter.
Fråga: Förväntad inflation om 12 månader , Serie: Medelvärde, Exklusive extremvärlden , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,2 procentenheter.
Fråga: Ränteförväntning 1 års sikt , Serie: Medelvärde, Alla svar , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,13 procentenheter.
Fråga: Ränteförväntning 1 års sikt , Serie: Median , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,05 procentenheter.
Fråga: Ränteförväntning 1 års sikt , Serie: Medelvärde, Exklusive extremvärlden , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,01 procentenheter.
Fråga: Ränteförväntning 2 års sikt , Serie: Medelvärde, Alla svar , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,15 procentenheter.
Fråga: Ränteförväntning 2 års sikt , Serie: Median , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,10 procentenheter.
Fråga: Ränteförväntning 2 års sikt , Serie: Medelvärde, Exklusive extremvärlden , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,12 procentenheter.
Fråga: Ränteförväntning 5 års sikt , Serie: Medelvärde, Alla svar , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,19 procentenheter.
Fråga: Ränteförväntning 5 års sikt , Serie: Median , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,20 procentenheter.
Fråga: Ränteförväntning 5 års sikt , Serie: Medelvärde, Exklusive extremvärlden , Grupp: Alla
Medelvärdet har reviderats i november 2019 för vissa perioder juni 2018 till september 2019, med som mest 0,19 procentenheter.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
procent
Kontakt
Supportnummer: 08-453 59 09
Senast uppdaterad
2019-11-28
Källa
Konjunkturinstitutet
Matris
barhusinflation