To the Top

Hushållen, räntor och inflation
Variabel översikt
Fråga
Obligatoriskt *
Serie
Obligatoriskt *
Grupp
Obligatoriskt *
Period
Obligatoriskt *

Fråga

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Uppfattad inflation nu, gammal metod , Förväntad inflation om 12 månader, gammal metod , Uppfattad inflation nu ,

Valda 0 Totalt 10

Serie

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 2

Grupp

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alla , Män , Kvinnor ,

Valda 0 Totalt 11

Period

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2001M12 , 2002M01 , 2002M02 ,

Valda 1 Totalt 240

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 2 500 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 2 500 000

Fotnoter

Fråga
Prisförväntan, bostäder i allmänhet
Denna fråga ställdes sista gången i oktober 2017
Prisförväntan egen bostad
Denna fråga ställdes sista gången i oktober 2017
Fråga
Genomsnittlig listränta
Genomsnittlig listränta beräknas som ett medelvärde för fem av de största bankernas 3-månaders listräntor, i nära anslutning till undersökningsperiodens början.