• Statistikdatabasen är gratis att använda. För mer information se öppna data på vår webbsida
  • Maximalt 1000 rader och 30 kolumner kan visas i tabellen på skärmen. För nedladdning är max 250000 celler.
Anvisningar
Kom igång (pdf)Konjunkturbarometern företag och hushåll